Maand: juli 2017

Drugs!!!!!!!

cannabis-490775__340

Met deze blog maak ik geen vrienden, maar daar is bloggen ook niet voor uit gevonden. Na het nieuws van gisteravond, dat Uruguay nu de teelt en verkoop van wiet volledig heeft gelegaliseerd, wist ik meteen, wat het onderwerp van mijn volgende verhaaltje moest worden.

Vierenzestig ben ik nu en iets minder dan vijftig jaar geleden rookte ik mijn eerste jointje, ik was vijftien, spijbelde en bevond mij in de Poort van Kleef aan de Markt in Eindhoven. Ik was in goed gezelschap, Armand, Bertus Borgers en Dimitri van Tooren om er maar een paar te noemen. Ik was veruit de kleinste en de jongste, maar illustere types als Magic Hendrik en Elvis, de voorzitter van de Rode Jeugd, ontfermden zich over mij. Creatief was het allemaal wel, of het nou echt goed voor je was, dit gezelschap, daar kun je natuurlijk je twijfels over hebben.

Politiek was het ook leuk Marx, Lenin, Fidel, Che en Mao was een held. Het was allemaal niet echt genuanceerd, maar wat maakte het allemaal uit “Peace”, “Love” en drugs!

In die tijd was het kopen en hebben van drugs volstrekt illegaal en daarom des te spannender, het zat ook toen al in een beginnende vorm van georganiseerde misdaad. Wij ergerden ons ook toen al dat minder leuke mensen geld verdienden aan ons. Belangrijker was nog, dat wij helemaal geen zin hadden in gedoe. Waar wij wel eindeloos over discussieerden, was de vraag waarom drugs eigenlijk niet gewoon legaal waren. Wij deden behalve onszelf toch niemand kwaad. Dus als wij aan die geestverruimende middelen ten onder wilden gaan, dan was dat toch onze eigen keus of niet dan?

Eigenlijk was ik er zo’n vijftig jaar geleden snel uit. Legaliseer alle drugs plaats de verkoop onder toezicht van de overheid en je bent van een hoop gedoe af.

Ik vond dat een halve eeuw geleden en dat vind ik nu nog. Sterker nog, ik ben er heilig van overtuigd dat wanneer je drugs legaliseert en je zo dus de misdaad buiten spel zet, je een aantal grote wereldproblemen oplost. Wereldproblemen oplost?????, ja zeker. Een goed voorbeeld:

Wij uit het westen vragen aan straatarme Afghaanse boeren om koolzaad op hun landerijen te gaan produceren. We willen ze daar goed voor betalen. Vervolgens komen de Taliban en bieden het tienvoudige aan deze arme man en zeggen dat hij opium voor hun moet verbouwen. De keuze is dan natuurlijk snel gemaakt. Die Taliban verkopen vervolgens hun drugs in ruil voor wapens aan landen als Turkije. Ik geloof niet dat ik het verder hoef uit te leggen. Een ander voorbeeld is de muur van Trump:

Mexico wordt zo langzamerhand volledig geregeerd, door Drugsbaronnen, ze terroriseren de binnenlandse markt en hebben natuurlijk baat bij hun afzet in de VS. Legaliseer die zooi nou gewoon, dan valt er niets meer te verdienen aan die handel. Vallen er minder dooien, hoef je geen ingewikkelde muren te bouwen, met alle ellendige gevolgen van dien.

Legaliseer alle drugs!!!!! Ja ook harddrugs. Gewoon verkopen via de apotheek. Dan heeft niemand er last van en als jij je thuis dood wilt spuiten, mijn keus is het niet, maar als jij er behoefte aan hebt, be my guest.

heroine

Jaarlijks gaan er ongeveer 35 mensen dood aan het gebruik van heroïne, dat zijn er 35 te veel, maar van alcohol en sigaretten leggen er 1000 maal meer mensen het loodje. Dus waar hebben we het over: Handel. Maak die handel oninteressant en je lost een hoop op.

En dan de politiek,………… de politiek, waar lieden zitten, die weten wat goed voor ons is, die zelfde politici zijn voor ons gedoogbeleid van koffieshops, maar vergeten de achterkant daarvan te regelen. Wel komen ze met een wet dat er geen koffieshop mag zijn binnen een straal van 200 meter rond een school. Dat vind ik echt de grap van de eeuw. Of dat een jongere die een jointje wil scoren zich door een paar honderd meter laat weerhouden. Typisch een oplossing van de politiek, op papier staat het wel aardig, maar het helpt echt geen moer.

Ben ik dan voor een volledig losgeslagen samenleving?????? In het geheel niet, alleen ik leef niet onder een steen en dingen gaan nu eenmaal zoals ze gaan. Drugs zijn al eeuwen oud en worden al net zo lang gebruikt. Geen enkele vorm van repressie houdt dit tegen. Wanneer je je dat realiseert, dan kan je beter pragmatisch handelen, in plaats van te blijven dweilen met de kraan open.

Ik vond dit vijftig jaar geleden en ik vind dit nu nog meer dan ooit. Verbieden gaat niet, voorlichten wel, kijk maar naar het succes van de anti-rook campagnes.

Ikzelf heb alles geprobeerd, nu rook en drink ik niet meer, ook geen spacecake, geen pilletje of wat dies meer zei.

images (1)

Het zwaarste wat ik nog gebruik is een tompouce in De Huiskamer, maar als er hier een koffieshop zou zijn dan zou ik daar graag een bakkie gaan doen. Een koffieshop in deze gemeente is een volledig no go area. Men ergert zich wel aan jongeren, die op de bus stappen naar Breda en daar hun handel halen voor het uitgaan in onze bruisende binnenstad. Hoe naïef kun je zijn.

cannabis-400832__340

Tijd voor een pretsigaretje zou ik zeggen, maar het zal wel een kopje koffie worden.

Ik neem niet aan dat velen het met mij mee eens zullen zijn, maar…………………………………… Oosterheide Rocks!!!!!! met of zonder drugs.

Advertenties

Van Onder naar Boven (1)

De Sociale Politiek van Onder naar Boven, de wens is de vader van de gedachte. De titel van dit blogje is een zeer bewuste keuze. Niet alleen omdat het kan, maar vooral omdat het moet. Politiek met een sociaal hart bevindt zich in een deplorabele staat. Niet alleen landelijk, maar zeker ook hier op gemeentelijk niveau.Dat vindt iedereen, maar is dat nou ook werkelijk zo?

Van Onder naar Boven is niet alleen een cijfermatige wens, in de betekenis van minder naar meer zetels, maar we zouden het moeten omarmen als het basisuitgangspunt van de politiek sociaal denkende mens.

Van Onder naar Boven, betekent eerst Faciliteren en dan Controleren. Dit behoeft nadere uitleg, want anders is het ook maar een losse flodder.

Van Onderen naar Boven, we kunnen er eindeloos mee doorgaan.

Maar……. Er is wel een paleisrevolutie in het denken en in de mentaliteit van de sociaal geëngageerde partijen voor nodig. We kunnen er voorlopig vanuit gaan dat de rechtse/neo-liberale politiek de lakens zal uitdelen. En? …. is dat erg? Helemaal niet Hoezo niet? Kijk nou eens wat er gebeurd als ze blijven besturen zoals er altijd is bestuurd, dan krijgen we als schoolvoorbeeld de zogenaamde “Concept Visie Bruisende Binnenstad”. Op papier klopt het allemaal. Lijvige rapporten, met heel veel marketing geklets, maar er staat niks in die rapporten, maar het klopt allemaal wel. Iedereen is gedekt, ingedekt en ho geen risico, maar volledig gespeend van enige vorm van lateraal denken. Over hoe het bijvoorbeeld dan wel moet?… Er ontstaan zo vanzelf wel meer dan voldoende voorbeelden hoe het dus NIET moet.

Hiervoor stelde ik, dat de sociaaldemocratie op zijn gat lag, maar is dat nou werkelijk zo? Strikt genomen wel, als je het zuiver theoretisch en cijfermatig bekijkt, maar wanneer je het wat breder trekt en het niet perse sociaaldemocratie noemt, maar bijvoorbeeld sociaal-denkend, dan valt het in mijn optiek erg mee. Ook hiervoor moet je van Onder naar Boven denken. Wat bedoel ik daar mee?

Een voorbeeld is “De Vrijwilliger”, onze samenleving wordt, zeker aan de onderkant en in de hoek waar de klappen vallen, bij elkaar gehouden door “De Vrijwilliger”. En… zolang de vrijwilliger niet in een al te groot keurslijf wordt geperst, functioneert het allemaal heel aardig. Deze vrijwilligers, waar het werkelijk van wemelt in onze samenleving, zijn in 99 van de 100 gevallen sociaal denkende mensen. Daar denken ze verder niet over na, maar ze “DOEN” het gewoon.

Ik heb vaak gezegd, dat neoliberale/rechtse mensen in eerste instantie aan zichzelf denken en dat zogenaamd linkse mensen eerst aan een ander denken, of in ieder geval het maatschappelijk belang voorop stellen. Er wordt vaak gezegd, dat dit wel erg kort door de bocht is, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Om je te onderscheiden, moet je het simpel houden. Wanneer we in staat zouden zijn om alle vrijwilligers duidelijk te maken, dat ze eigenlijk sociaaldemocraten zijn, dan hebben we zo een meerderheid in de raad. Dit is dan weer wel kort door de bocht.

De samenleving is verrechtst, als je naar het stemgedrag van de mensen kijkt, dan zou je dat wel zeggen, maar als ik in mijn eigen omgeving kijk en dan bedoel ik letterlijk omgeving, dus niet mijn vriendenkring, dan is dat niet waar. Treurig is wel dat men rechts stemt, maar dat is niet direct ingegeven door het feit dat men rechts is, maar dat men is murw gebeukt door tendentieuze berichtgeving. Daar valt op zich weinig aan te doen, maar ook hiervoor geldt: Van Onder naar Boven. Een rustig gesprek, een kop koffie en geen grote woorden, maar gezellige omgang met elkaar, waar je de mensen het gevoel geeft, dat je elkaar best kunt vertrouwen. Door hele simpele praktijkvoorbeelden als samen sjoelen, een hapje met elkaar eten, samen tekenen. Een potje biljarten. Basale sociale omgang neemt angst en wantrouwen weg en dat begint onderaan en werkt dan als een inktvlek. Dik aangezette theorieën als “Verbindend Bestuur” en “Burgerparticpatie” zijn bedacht vanachter het bestuurdersbureau en daarvoor geldt wederom, dat het in theorie klopt, maar in de praktijk volkomen de plank misslaat. Waar het om gaat is dat je het met elkaar moet DOEN!!!!!!

Een voorbeeld en er zijn vele, is De Eetkamer in de Bunthoef. Dit is een schoolvoorbeeld, hoe een idee, vanuit een simpele gedachte kan uitgroeien, tot een instrument dat de sociale cohesie in een wijk helpt te verbeteren. Meer nog dan die pakweg tachtig mensen, die wekelijks een hapje met elkaar eten is het de tamtam die het rumoer veroorzaakt. Het geeft een gewoon goed gevoel en dat gevoel verspreid ook een gevoel van trots. Trots op je wijkcentrum en daardoor trots op je wijk en daardoor wordt de stad weer trots op haar wijk. Dus Van Onder naar Boven.

De Eetkamer is ook van Onder naar Boven tot stand gekomen een idee met een sociale gedachte werd gefaciliteerd en niet gecontroleerd. Er is wel controle, maar die leggen we ons zelf op. Door voortdurende zelfreflectie en evaluatie, leidt het van het ene idee naar het andere zonder dat je daar veel extra voor hoeft te doen.

Een ander goed voorbeeld, hoe iets van onder naar boven succesvol heeft gewerkt is het 380KV dossier. Het zijn de burgers (mensen met een sociaal en groen hart) die de start hebben gegeven aan een actie, die later door de gemeentelijke en gewestelijke politici is overgenomen. Heel erg dus van Onder naar Boven.

Wat aardig is, wanneer je het fenomeen van Onder naar Boven omarmt, dan kom je elkaar tegen. En ontstaan er nieuwe ideeën en dat zijn vaak hele grote, soms de realiteit overstijgende ideeën, maar dat is juist heel aardig. Die ideeën geven energie. Wat voorop staat is dat je gewoon ergens aan moet beginnen, dus niet eerst vreselijk gaan nadenken van wat er allemaal mis kan gaan, want gezellig met elkaar op je bek gaan is ook leuk en vooral leerzaam. Her verrassende is echter, dat het helemaal niet zo snel misgaat, al helemaal niet als je Van Onder naar Boven opereert.

Dit laatste fenomeen leert dus ook dat wanneer je van Onder naar Boven opereert, je oog krijgt voor Het Grote Idee, ik weet ook niet precies hoe ik het anders moet noemen, maar het geeft je ruimte om niet alleen maar in procedures en in visies te denken, waardoor je ieder gevoel van creativiteit in de kiem smoort. Wederom ligt een goed voorbeeld hiervan bij ons hier in de gemeente om de hoek en wel bij “De zusters van het Catharinadal” De zusters constateerden een probleem van buitenproportionele omvang. Te weten: door de vergrijzing zou er wel eens een eind aan het voortbestaan van hun klooster kunnen komen.

Als ze hadden nagedacht zoals bij de binnenstad visie, dan zouden ze het klooster hebben verkleind en de afstanden naar de gebedsruimtes hebben verkort. Dus compact, dynamisch met logische looplijnen. In theorie klopt dat, maar dan heb je je neergelegd bij het onvermijdelijke. Te weten, dat het na een paar generaties dus echt met het klooster is afgelopen. Dat was dus NIET de oplossing. Wat ze wel bedachten: ze gingen wat DOEN . Met goed nadenken en zich omringend met echt goed nadenkende mensen, hebben ze zichzelf opnieuw uitgevonden. Met hun Wijngaard, met hun Taverne en een wat modernere benadering van hun kloosterleven, waarbij ze hun traditionele waarden wel degelijk goed bewaken, ontstaat er een hele nieuwe dynamiek. En…. Als het mislukt is er nog niks aan de hand. Want dan ontstaat er wel weer wat nieuws. Het is dus niet zeggen, jongens er is niks meer aan te doen, maar we bedenken wat. En natuurlijk zijn er honderden valkuilen, maar de vlucht naar voren is altijd beter dan naar achteren.

De Sociale Politiek Oosterhout van Onder naar Boven, ik heb mijn gedachten een beetje de vrijeloop gelaten. Ik wil dit dan ook zien als een eerste aanzet, waarbij een ieder uit Sociaal Oosterhout er gaten in mag schieten of er zijn voordeel mee kan doen. Dat is aan U de lezer dezes.

Wat ik wel weet is dat dit voor mij in ieder geval het morele/sociale kompas zal vormen voor de komende jaren. En dan heb ik de plannen voor de Floraliatuin, Galvanitas en het Vlekkenplan van Annemiek nog niet eens genoemd.

Afsluitend wil ik nog wel even vermelden dat Oosterheide Rocks!!!

 

Oosterheide 4th of july Independence Day.